O hře Quadrax Definitive
Úvodní informace

Quadrax Definitive je freeware logická 2D hra, kde úkolem hráče je v každé úrovni (levelu) dostat všechny postavičky do exitu. Po úspěšném vyřešení každého levelu je odemčen postup do další úrovně. Hráč tak začíná v levelu 1 a musí postupně zdolat všech 500 levelů, které se ve hře nacházejí.

Hra je souhrnným moderním remakem šesti mých vlastních původních Quadraxů III - VIII z let 1999 až 2013. Levely z původních her byly remasterovány a byla jim vytvořena kompletně nová grafická podoba, blízká vizuálním zpracováním Quadraxu X a především Quadraxu Neverending, na jehož enginu Quadrax Definitive běží.

Úvodní instalační balíček hry obsahuje remasterované Quadraxy III, IV a V, celkem tedy dvě stě dvacet levelů. V samostatně publikovaných addonech pak bude možné do hry doinstalovat i celý remasterovaný Quadrax VI (+100 levelů), VII (+90 levelů) a VIII (+100 levelů), tedy Quadrax Definitive se všemi nainstalovanými "Quadraxy" bude obsahovat celkem 500 levelů.

Jak už bylo řečeno, QD je remasterovanou kolekcí šesti původně samostatných her, Quadraxů III - VIII. Tyto hry byly vydávány průběžně v letech 1999 - 2013 a příběhy jednotlivých dílů na sebe navazují pouze volně. Vzhledem k tomu, že v této remasterované edici byly texty příběhů jednotlivých her upravovány jen minimálně, ale jsou zde sesumírovány v jednom deníku, může se stát, že někdy příběh dalších epizod nedává úplně smysl a postavy se například diví věcem, které by měly znát z předchozích dílů, či je znovu "objevují" apod.

S předchozím souvisí i to, že každá z původně samostatných her byla vytvořena tak, aby ji mohl hrát hráč i bez zkušeností z předchozích Quadraxů a obsahovala tedy levely seřazené vždy od těch nejjednodušších, kde se hráč pomalu učil herní mechaniky a principy, až po ty nejsložitější. Skladba a konstrukce levelů byly také jen minimálně upravovány a proto vždy po těžkých závěrečných levelech jednoho dílu přicházejí lehké "výukové" z dalšího dílu a tak pořád dokola. Je tedy třeba, aby hráč na toto vše vzal zřetel a nedivil se tedy některé z výše uvedených skutečností.

Je nutné podotknout, že Quadrax Definitive (v dalším textu pod zkratkou QD) je hrou ze "staré školy" a nejedná se o nějakou oddychovou hopsačku či nenáročnou "rádobylogickou" hříčku, ale skutečně jde o velmi (velmi!) tuhou a náročnou logickou hru. Navíc svým rozsahem pěti set levelů se řadí mezi nejrozsáhlejší a nejobtížnější logické hry na světě. Pokud tedy očekáváte nenáročnou relaxační hříčku, QD vás zřejmě zklame. Pokud ale máte logické hry rádi a přijmete výzvu QD, čeká vás intenzivní protáčení mozkových závitů při řešení těch nejzapeklitějších logických rébusů a hádanek, jaké si jen dovedete (a možná ani nedovedete) představit. Odemčení každé další úrovně je pak ale o to větší potěšení, že jste dokázali vyřešit daný logický rébus, který jsem pro vás přichystal.

Než však začne kdokoliv v nějakém levelu bědovat, že ten level je "neřešitelný" nebo že má "špatnou kopii hry" (a level mu tím pádem nejde vyřešit), tak bych rád podotknul, že každý level má jasné a čistě logické řešení! Občas se stačí jen podívat na stránku tabulky výsledků ostatních hráčů a tam je jasně vidět, že daný level vyřešit lze - a dokonce je tam uveden i počet kroků a čas, které jsou k vyřešení konkrétního levelu potřeba. (Což může být často cennou nápovědou.)

Přeji vám ve hře hodně štěstí a rozumu, budete oboje potřebovat! ;-)

Ovládání
 • Kurzorové šipky (nebo klávesy W, A, S, D) - pohyb postavičky.
 • TAB, NUMPAD + - přepnutí na další postavičku (záleží na typu switch módu, viz popis níže).
 • Q - přepínání switch módu (viz popis níže).
 • 1, 2, 3 (nebo 1, 2, 3 na numerické klávesnici) - přímá volba postavičky.
 • Mezerník, Enter - přepínání páček, pohyb průchody a teleporty.
 • LCtrl + RCtrl - zapnutí/vypnutí CTRL PUSH módu (viz popis níže).
 • F1 - zobrazení názvu úrovně a nápovědy (byla li nalezena).
 • F2 - přepínání zobrazení kroků a času.
 • F3 - přepínání zobrazení předchozího nejlepšího rekordu (pokud je zobrazení kroků a času zapnuto pomocí F2).
 • F4 - přepínání zobrazení času (pokud je zobrazení kroků a času zapnuto pomocí F2).
 • F5 - F8 - save (4 savesloty).
 • F9 - F12 - load ze saveslotů. (Více o saveslotech viz popis níže).
 • U - zobrazení audio panelu (pouze při hraní levelu!).
 • Escape (Esc) - Zobrazí panel pro volby restartu úrovně nebo ukončení hry.
 • Pause - okamžité ukončení hry a návrat do operačního systému.
 • Ctrl + P - vytvoření screenshotu.

 • Čtení deníku:
 • Kurzorové šipky vlevo/vpravo, levé tlačítko myši - listování po stránkách (u myši klikáním na levou/pravou stránku deníku).
 • Escape (Esc), pravé tlačítko myši - ukončí čtení deníku.

Pohyb postav:

Pro pohyb postaviček platí následující pravidla: Pokud stisknete kurzorovou šipku vlevo nebo vpravo, aktuálně zvolená postavička se daným směrem vydá. Pokud na své cestě dojde ke kamennému kvádru, který se dá tlačit, automaticky ho bude tlačit daným směrem, pokud mu v cestě nic nestojí, či pokud není zatížen dalšími kameny či postavičkou. Kameny se dají tlačit jen po rovné podlaze, případně shazovat s okrajů podlah. Pokud však stiskne nejprve kurzorovou klávesu nahoru a pak teprve určený směr (vlevo, vpravo) a pokud v daném směru je kámen, postavička na něj vyleze (místo toho, aby ho tlačila). Podmínkou pochopitelně je, že na kamenu musí být pro postavičku místo!

S cestou po rovině si ovšem dlouho nevystačíme. Pokud tedy postavička při své chůzi potká schod nahoru o velikosti poloviny své výšky, vyleze na něj bez zaváhání. Pokud to bude schod o výšce celé postavy (nebo kámen), je nutné stisknout a držet zároveň kurzorovou šipku nahoru. Na schod o velikosti jeden a půl násobek výšky postavy už postavička nevyleze, ale skočit z něho může (viz níže).

Pokud chceme jít dolů, je situace jednodušší. Když je volná cesta, postavička automaticky slézá a skáče z výšky až jeden a půl násobek své výšky. Pokud však má postavička na výběr, jestli jít nahoru nebo dolů nebo pokud je cesta dolů v úrovni hlavy postavičky blokována zdí, je třeba současně s klávesou směru pohybu stisknout i kurzorovou šipku nahoru nebo dolů. Je velmi důležité se správně podívat, kam postavička může jít a kam ne. Pokud se vám zdá, že je tam dostatek místa a postavička přesto urputně odmítá na dané místo vylézt/slézt, tak věřte, že se tam dostat nemůže! ;-)

Pro lezení po žebříku stačí jednoduše použít kurzorové klávesy nahoru nebo dolů. Při lezení po žebříku nemůže (na rozdíl od ostatních pohybů) jedna postavička přelézt druhou.

Ale protože tato hra není jen o chození či lezení, můžou postavičky provádět i jednoduché manuální úkony:

Pokud se aktivní postavička nachází přímo u ovládací páčky, tj. stojí na stejném políčku na němž se nachází páčka, stačí stisknout mezerník nebo Enter a postavička páčku přepne, pokud ta není blokována (viz páčky v kapitole Objekty ve hře).

Pokud chcete, aby postavička použila průchod nebo teleport, stačí si stoupnout na místo vchodu do průchodu/teleportu a stisknout mezerník nebo Enter

Jestliže chcete přepnout ovládání na další postavičku, stiskněte TAB nebo NUMPAD + . V pravém dolním rohu obrazovky je malý ukazatel ve tvaru pulsujícího srdce a podle jeho momentální barvy lze poznat, která z postaviček je zrovna aktivní. Přepínání mezi postavičkami je cyklické: Červená -> Modrá -> Zelená
Pozor: pokud se aktivní postavička zrovna pohybuje a stisknete klávesu pro přepnutí, postavička pohyb nejprve dokončí (projde průchodem/teleportem, nastoupí do výtahu atp.) a pak teprve proběhne přepnutí na další postavičku.

Přepnout na konkrétní postavičku také můžete přímo, pomocí kláves 1, 2, 3 nebo jejich ekvivalentem na numerické klávesnici.

Switch mód:

V některých částech levelů je výhodné, aby momentálně pracovaly pouze dvě postavičky. V takovém případě můžete stisknutím klávesy Q nastavit mód přepínání pomocí TAB nebo NUMPAD + pouze pro dvě konkrétní postavičky. Nad symbolem srdce v pravém dolním rohu se zobrazí malý ukazatel (dvě barevná srdce s šipkou mezi nimi) který indikuje aktuálně zvolený switch mód. Postupným stisknutím klávesy Q se tento mód cyklicky mění v pořadí:
 • Vypnuto
 • Červený <-> Modrý
 • Červený <-> Zelený
 • Modrý <-> Zelený
Tip: I v případě zapnutého switch módu funguje přímá volba postavičky pomocí kláves 1, 2, 3 a můžete tak zvolit postavu, která není aktivní v aktuálním switch módu. Ale při stisknutí klávesy pro přepínání mezi postavami (TAB nebo NUMPAD + ) se provede přepnutí na další postavu a dále pak už funguje přepínání dle zvoleného módu.

Upozornění: Pokud jsou v levelu aktivní pouze dvě nebo jen jedna postavičky/a, switch mód je neaktivní, neboť by pochopitelně nedával žádný smysl.

CTRL PUSH mód:

Pokud stisknete současně levou i pravou klávesu Control (Ctrl), aktivuje se speciální CTRL PUSH mód (je indikován nápisem pod ikonou srdce v pravém dolním rohu) kdy je možné tlačit kvádry pouze se stisknutím levé nebo pravé klávesy Control. Vypnutí tohoto módu provedete opětovným současným stisknutím obou kláves Control.

Savesloty:

V každém levelu je možné použít čtyři savesloty pro uložení aktuální situace levelu. Uložení se provádí pomocí kláves F5 - F8. Nahrání uložené pozice ze saveslotu se pak provádí pomocí kláves F9 - F12 přižemž platí následující tabulka:

SaveslotSaveLoad
1F5F9
2F6F10
3F7F11
4F8F12

Důležité!: Každý ze saveslotů v rámci "právě teď" hraného levelu lze pro uložení použít jen jednou! Už uložený saveslot se nedá při nepřerušeném hraní levelu dále přepisovat. Naopak počet loadů z nahraných saveslotů není nijak omezen. Vždy po startu (nebo restartu) levelu jsou pro uložení přístupné všechny čtyři savesloty (a to bez ohledu, zda jsou prázdné nebo ne). Při uložení do jakéhokoliv saveslotu se ovšem také ukládá informace o doposavadním zaplnění saveslotů aktuálně hraným levelem. Pokud tedy např budete hrát level a postupně si průchod levelem uložíte do saveslotů 1, 2, 3 a 4, tak při loadu ze saveslotu 1 budete mít možnost znovu použít save do saveslotů 2, 3, 4 (protože v okamžiku ukládání do saveslotu 1 ještě savesloty 2 - 4 nebyly "použity"). Naopak při loadu např. ze saveslotu 3 už můžete použít save jen do 4 (protože při ukládání do saveslotu 3 už byly 1 a 2 obsazené).

Poznámka: Ukládat hru lze kdykoliv do jakéhokoliv volného saveslotu, nezáleží na jejich pořadí!

Screenshoty:

Všechny screenshoty jsou ukládány do složky "screenshots" která se nachází v hlavní složce hry. Screenshoty můžete vytvářet kdekoliv a kdykoliv ve hře stisknutím kombinace kláves Ctrl + P.
Objekty ve hře
Exit

Cílem hry je dostat v každém levelu všechny postavičky do malých dveří či chodby (jak se komu jeví) s překvapivým nápisem EXIT ;-). Aktuální grafická podoba exitu vždy závisí na druhu prostředí (kapitole) levelu.

Ale aby to nebylo tak jednoduché, tak jim v této cestě může bránit nebo naopak pomáhat hned několik možných věcí. Tak si na ně posviťme:
Krystaly

Úkolem postaviček před dojitím do exitu, je vysbírat všechny krystaly, které se v dané úrovni nacházejí. Takže na začátku levelu se klidně všechny tři postavičky mohou objevit hned vedle exitu, ale nebudou moci odejít, dokud neseberou všechny krystaly, které se nacházejí v levelu. Počet sebraných krystalů a počet krystalů celkem v levelu se zobrazuje v pravém dolním rohu nápovědy (po stisknutí klávesy F1):Krystal sebere postavička automaticky, jakmile stojí na stejném políčku, na kterém se krystal nachází.

Poznámka - Krystaly se objevují až od Quadraxu VI výše!
Nápověda

Pokud se některá postavička dostane na políčko, kde leží tento svitek, zobrazí se (vlevo nahoře na obrazovce) malá nápověda k řešení levelu, na tomto svitku napsaná. Tato nápověda se dá kdykoliv zobrazit nebo schovat klávesou F1. Pokud nebyl zatím žádný svitek nalezen/sebrán, je v nápovědném okně pouze název úrovně. POZOR! Svitek s nápovědou se nemusí nacházet vždy na tom správném a bezpečném místě! Vždy je třeba si rozmyslet jestli se dá/má cenu ho sebrat - někdy se tím postavička může dostat do neřešitelné situace. V některých úrovních se nemusí také svitek s nápovědou vůbec vyskytovat, případně může ležet na místě, kam se nedá normálně dostat. To už je holt osud... ;-)

Poznámka - Nápovědy se objevují až od Quadraxu IV výše!
Kvádry

Nejčastější a nejvyužívanější objekt ve hře. Kvádry lze tlačit, shazovat z libovolných výšek, skládat na sebe, vozit výtahem, zvedat jeřáby, přesouvat pomocí přesouvače kamenů, teleportovat teleporty kamenů a dělat s nimi další skopičiny. Kvádr lze tlačit pouze po rovné zemi a nesmí být ničím zatížen (postavičkou či jiným kvádrem). Postavička utlačí vždy pouze jeden kvádr s vyjímkou dřevěných - viz níže.

Rozeznáváme několik hlavních druhů:
 • obyčejný - dá se s ním dělat to, co je uvedeno výše, existuje ve spoustě (více jak 150) barevných a typových variantách,
 • výbušný - pozná se podle modré polokoule ve svém středu. Dá se sním dělat vše co s normálním kvádrem, ale pokud se ocitne celou plochou vedle (nad,pod) dalšího výbušného kvádru, oba explodují a zmizí,
 • křehký - pozná se podle toho, že je celý popraskaný. Tento kvádr se po jakémkoliv pádu rozpadne a zmizí. Lze jej však přepravovat ve výtahu, zvedat jeřábem nebo přesouvat přesouvačem kamenů či teleporty. Pozor! Pokud na křehký kámen dopadne jakýkoliv jiný kámen, tak se křehký kámen rozpadne taktéž!
 • dřevěný - chová se stejně jako normální kvádr, ale postavička dokáže utlačit dva dřevěné kvádry v řadě za sebou,
 • magnetický - pokud se ocitne celou plochou vedle (nad,pod) dalšího magnetického kvádru, tak tyto se "zmagnetují" a zůstanou trvale na svém místě. Zmagnetované kvádry "levitují" na místě a nezatěžjí cokoliv pod nimi.
 • kovový - lze zvedat pomocí magnetů (viz magnety níže),
 • klouzavý - po roztlačení se "rozjede" a zastaví se až o jakoukoliv překážku nebo po pádu z hrany,
 • levitační - chová se obdobně jako klouzavý ale nepadá z hrany a naopak pokračuje cestou vzduchem. Také jako jediný z kvádrů neaktivuje plošinky umístěné na zemi, neboť levituje několik centimetrů nad ní. Ze stejného důvodu nezatěžuje kvádry pod sebou.

Varování úřadu bezpečnosti práce! Pád jakéhokoliv typu kvádru z jakékoliv výšky na postavičku vyvolá okamžité úmrtí původně živého objektu pod kvádrem! ;-)
Páčky

Slouží k ovládání pohyblivých stěn, jeřábů, výtahů, posuvných bloků a mostů, teleportů kamenů, posunovačů kamenů, transportních pásů a všech dalších ovladatelných objektů ve hře.

Jedna páčka může ovládat libovolný počet objektů, a jakýkoliv objekt může být ovládán libovolným množstvím páček!

Existují čtyři druhy páček, rozlišené dle barev:
 • Červená - běžná páčka, která může být přepnuta libovolněkrát.
 • Modrá - může být přepnuta pouze jednou.
 • Zelená - může být přepnuta pouze dvakrát.
 • Bronzová (zlatá) - po přepnutí zůstane na nějaký čas zablokována a po určené době (sekundy až minuty) se přepně zpět do výchozí polohy.
Plošinky

Mají stejnou funkci jako páčky (mohou ovládat stěny, jeřáby, výtahy, bloky, mosty atd.) ale na rozdíl od nich tuto akci konají pouze pokud jsou stisknuté, k čemuž dojde buďto příchodem postavičky na místo s plošinkou nebo natlačením kamene či pohybem výtahu. I u plošinek najdeme rozdělení dle barev, kdy bílá plošinka je běžná (odpovídá červené páčce) a u ostatních plošinek má barevné označení stejnou funkčnost jako u páček.

Plošinky, které jsou umístěné na stěně či na stropě NELZE stisknout postavičkou, ale pouze kvádrem, výtahem nebo posuvnou stěnou!
Pohyblivé stěny/dveře

Otvírají přístupy, vytváří schody a mosty, uvolňují kvádry a jiné. Grafická podoba pohyblivých stěn v levelu je vždy závislá na konkrétní kapitole hry.
Výtahy

Slouží pro transport postaviček nebo kvádrů v přepravním prostoru vertikálním směrem. Pokud je zatížena střecha výtahu (kvádrem nebo postavičkou), nepohybuje se výtah ani jedním směrem a je zablokován.
Jeřáby

Po aktivaci jsou schopny zvednout jakýkoliv typ kvádru, pokud leží přímo pod drapákem jeřábu a v cestě mezi jeřábem a kvádrem není žádná překážka. Po druhém aktivování drapák kvádr pustí a ten padá volným pádem zpět dolů.
Magnety

Po aktivaci jsou schopny zvednout speciální druh kvádru (na obrázku vedle magnetu), pokud kvádr leží přímo pod magnetem a v cestě mezi magnetem a kvádrem není žádná překážka. Po druhém aktivování magnet kvádr pustí a ten padá volným pádem zpět dolů.
Přesouvače kamenů

Slouží pro transport kvádrů ze vstupního mechanismu do výstupního. Pokud spadne kvádr do otvoru vstupního přesouvače, tak tento kvádr zasune, "na pozadí" přemístí a ve výstupním přesouvači vysune a pustí. Pokud ale není ve výstupním přesouvači místo (je tam už jiný kvádr, postava atp.), tak přesun vůbec nezačne probíhat a kámen zůstane "trčet" ve vstupním přesouvači!
Teleporty kamenů

Fungují obdobně jako přesouvače, ale na rozdíl od nich může být vstupní teleport vypnut/zapnut pomocí páčky nebo plošinky. Také je rozdíl v tom, že pokud se na cílovém místě teleportace nachází postavička, tak tuto teleportovaný kámen zabije.
Pohyblivé pásy

Slouží pro transport kvádrů vodorovným směrem. Pásy mohou mít libovolnou délku a samozřejmě se dají zapínat/vypínat, případně měnit jejich chod vlevo/vpravo pomocí páček a plošinek. Každý pás může současně posouvat pouze jeden jediný a ničím nezatížený kvádr. Jakmile na kvádru něco je (jiný kvádr, stojí na něm postava), tak se pás zastaví, případně se vůbec nerozjede. Pás se také zastaví v okamžiku, kdy na něj stoupne postavička.
Posouvače kvádrů

Tyto mechanické "tlačiče" kvádrů mohou být aktivovány páčkou nebo plošinku a dokáží tlačit kámen stejně jako postavičky, ale pouze do vzdálenosti své funkční délky. Klouzavé a levitační kvádry zůstávají po roztlačení v pohybu. Posunovače kvádrů mohou mít mnoho různých grafických podob.
Tajné průchody

Pokud postavička stojí na místě tajného průchodu a stisknete se tlačítko pro akci (mezerník nebo Enter), projde systémem tajných chodeb a bludišť a objeví se v jiném místě (tajném průchodu).

Pokud je však východ z cílového průchodu zablokován (např. kvádrem) postavička se vrátí zpět tím průchodem, do kterého vešla.

POZOR! To že se postavička dostane z bodu A do bodu B ještě neznamená, že se také může dostat z bodu B do bodu A! Z některých průchodů se už nelze dostat vůbec, i když tam postavička došla z jiného tajného průchodu!! (Tzv. jednosměrky).
Teleporty postav

Pokud postavička stojí na místě teleportu a stisknete tlačítko pro akci (mezerník nebo Enter), teleportuje se do jiného teleportu. Teleporty fungují téměř úplně stejně jako průchody, ale na rozdíl od průchodů když je cílový teleport blokován kvádrem tak se postavička teleportuje "do kvádru" a zemře!
Smrtící šipky/lasery

Jsou vystřelovány z různých štěrbin či úst soch. Špičku mají napuštěnu silným jedem a i nepatrné škrábnutí znamená okamžitou smrt. Mechanismus, který šipky vystřeluje, může být spuštěn páčkou nebo plošinkou. Lasery jsou moderní a rychlejší obdoba šipek a stejně tak smrtící.
Silová pole

Silové pole umožňuje postavičce projít tímto polem jen jedním směrem (dle pohybu paprsků pole), v opačném směru postavička polem projít nemůže. Pole působí pouze na postavičky a ne na ostatní objekty, takže např. kvádry mohou být polem přesunuty i proti pohybu pole, ale pokud je tlačí postavička, tak ta se dostane opět pouze ke kraji tohoto pole. Směr působení (pohybu) pole může být měněn páčkou nebo plošinkou a stejně tak se dá páčkou nebo plošinkou pole vypnout/zapnout.
Smrtící plameny

V sopečných úrovních se objevují hořící ložiska sopečných plynů. Tyto plameny jsou pro postavičku smrtící. Jediná možnost jak je uhasit, je natlačit na místo, kde plamen hoří, nějaký kvádr. Tím je plamen uhašen a po odsunutí kvádru už znovu nevzplane a postavička tedy může daným místem bezpečně projít.
Ostatní objekty
Vzhledem k tomu, že do hry budou neustále přidávány nové a nové epizody, můžou se v některých úrovních objevit nové objekty, které nejsou popsány výše. Ale buďte si jisti, že než se do těchto epizod dostanete, tak už budete takový mistr Quadraxu, že žádný popis těchto novinek nebudete potřebovat. ;-)
Systém uživatelských účtů a ostatní ovládání hry
Stejně jako v posledních Quadraxech není potřeba si zapisovat nějaká hesla pro každou úrověň. Prostě si na začátku zvolíte svoje vlastní uživatelské heslo, a na to pak bude vázáno vše ve hře - dosažené kroky a časy, posbírané krystaly, poslední dosažený level atd. Po spuštění hry se tak zalogujete pomocí položky menu "Heslo" svým uživatelským jménem (t.j. heslem) a hra nastaví všechny proměnné tak, jak mají být. Pokud bezprostředně po spuštění aplikace v hlavním menu odkliknete položku Hrát hru, zobrazí se obrazovka s požadavkem na zadání hesla. Jakmile zadáte svoje správné heslo, rovnou se spustí poslední level, který ještě nebyl vyřešený (a pokud v tomto levelu máte Quicksave pozici, můžete prakticky okamžitě pokračovat v hraní tam, kde jste předtím přestali).

Heslo je pochopitelně potřeba zadat jen jednou, hra si ho pak až do vypnutí (nebo do přepnutí na jiný uživatelský účet) pamatuje. Hrát na jedné instalaci hry tedy může libovolný počet lidí, například celá rodina - každý může mít svoje heslo a tím i svůj vlastní uživatelský účet ve hře.

Quadrax Definitive obsahuje novinku - možnost automatického loginu po startu hry! To znamená, že po spuštění hry se automaticky použije vaše heslo a nemusíte ho tedy při novém spouštění hry vždy znovu zadávat! Jak tuto novinku aktivovat? Velmi snadno. Po prvním vytvoření vašeho hesla znovu zvolte v menu hry položku Heslo a pod řádkem "Aktuálně přihlášený uživatel je (vaše heslo)" zaškrkněte kliknutím myší checkbox "Defaultně nahrávat při spuštění hry". Vaše volba bude potvrzena zobrazením hlášky "Tento uživatelský účet byl nastaven jako defaultní!" a hra se automaticky přepne do hlavního menu. A je to! ;-). Nyní se vždy při spuštění Quadraxu Definitive automaticky provede přihlášení uživatele pomocí tohoto defaultního účtu.

Ostatní ovládání:

Ve hře samotné se pak stiskem klávesy Esc vyvolá malé menu, kterým lze úroveň restartovat, nebo zcela opustit a vrátit se k hlavní obrazovce. Toto menu lze opustit opětovným stisknutím Esc, nebo klepnutím myší na položku Pokračovat.

Taktéž je možné klávesou U zobrazit malý ovládací panel nastavení zvuku, kde si můžete nastavit hlasitost hudby a efektů. Nastavení hlasitosti hudby a efektů je platné pro celou hru včetně všech menu, ale vyvolat se dá pouze přímo v hrané úrovni. Zavřít tento panel můžete stisknutím Ecs nebo opět klávesou U.

Příběh hry se zobrazuje ve formě "deníku" jedné z postav, ve kterém se dočtete základní příběh a do kterého se po každých deseti vyřešených úrovních zapisuje nová kapitola příběhu. Patřičná kapitola příběhu se zobrazí při každém startu první úrovně nové kapitoly, nebo při kliknutí na položku Příběh v hlavním menu.

Ovládání deníku:
 • Kurzorové šipky vlevo/vpravo, levé tlačítko myši - listování po stránkách (u myši klikáním na levou/pravou stránku deníku)
 • Escape (Esc), pravé tlačítko myši - ukončí čtení deníku
Rekordy
Quadrax Definitive obsahuje, měření kroků a časů řešení jednotlivých levelů. Dále měří a zaznamenává spoustu dalších statistických údajů, které jsou zobrazovány na stránce Nejlepší výsledky v hlavním menu hry a také při každém úspěšném dokončení levelu.

Jako jeden logický krok se bere posun postavičky o jednu logickou jednotku - tzn. to, co udělá postavička při stisknutí ovládacích kláves za pohyb (popojití o jeden čtvereček vedle nebo vyšplhání na kámen nebo seskok z výšky tří políček tak má stejnou hodnotu) nebo přepnutí páčky či průchod průchodem/teleportem.

Kroky jsou ve hře důležitější než čas! Kdo vyřeší úroveň pomocí např. 150-ti kroků, bude v tabulce výsledků výše jak ten, kdo ji vyřeší klidně s polovičním časem, ale 155 kroky...

Proto platí pro zapisování nejlepších výsledků ve hře tyto pravidla - nový rekord se do uživatelských dat hry zapíše pouze pokud úroveň vyřešíte méně kroky (nebo stejným počtem kroků a kratším časem) jako bylo vaše zatím nejlepší řešení. V případě, že úroveň vyřešíte sice rychleji, ale pomocí většího počtu kroků než minule, tak hodnoty nebudou zapsány. Čas vyřešení úrovně se tak stává podružným doplňkovým parametrem a bude k němu přihlíženo pouze v případě stejného počtu kroků v levelu.

Tabulka rekordních kroků a časů je lehce dostupná přes menu Rekordy na hlavní úvodní obrazovce. Hra měří vždy nejkratší čas uběhlý od startu/restartu úrovně po její dokončení a počet kroků v úrovni. To znamená, že po dokončení úrovně se můžete podívat na dosažený čas a kroky a hned se je pokusit překonat :-) Případně když zjistíte, že vaše výsledky jsou diametrálně odlišné od rekordu uveřejněného na těchto stránkách, tak můžete v případě že:

a) jsou vaše kroky/čas menší - okamžitě vygenerovat a poslat soubor (viz níže),
b) jsou vaše kroky/čas větší - hledat kde udělali... ehm tedy, jak je možné, že rekord zde v tabulce nejlepších hráčů je pro daný level např. o 100 kroků lepší? Kde asi dělám chybu?

Na stránce Rekordy tohoto webu mohou být v tabulce nejlepších hráčů uvedeny tedy i vaše výsledky! Pokud budete toužit po zapsání do uvedené tabulky nejefektivnějších řešitelů té které úrovně, stačí postupovat dle následujících kroků:
 • Spusťte program QD userfiles packer který se nachází ve složce hry. (Program je v angličtině, ale jeho ovládání je natolik primitivní, že ho určitě zvládnete.)
 • V menu "File" v horní liště zvolte volbu "Pack and save". (A nebo rovnou po spuštění programu stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+S.)
 • Program zpracuje a zkomprimuje uživatelská data hry do jednoho souboru a otevře okno pro uložení tohoto souboru.
 • Uložte vytvořený soubor "QD_userdata.qnp" - defaultně se pro uložení nabídne složka "Dokumenty".
 • Poté, co program uloží soubor, objeví se informační okno: Save succeeded. Application will be closed now. (Uložení proběhlo v pořádku. Aplikace bude nyní uzavřena.) a program se po kliknutí na "OK" ukončí.
 • Mailem mi na moji adresu pošlete jako přílohu soubor "QD_userdata.qnp", který jste si v předchozím kroku uložili na disk.
 • Pokud máte ve hře založen více jak jeden uživatelský účet, nezapomeňte v mailu napsat vaše uživatelské jméno do hry, abych mohl do tabulky výsledků zpracovat data toho správného uživatele.
 • Pokud budete posílat mail poprvé, tak v něm uveďte, pod jakým nickem (přezdívkou) chcete být zobrazování v tabulce nejlepších hráčů. Taktéž nezapomeňte uvést svoje pohlaví a státní příslušnost, pokud chcete mít tyto údaje zobrazeny v tabulce hráčů.
 • A to je vše. Jakmile obdržím mailem výše uvedený soubor, zpracuji statistická data hry a ty pak budou pod vaším nickem (přezdívkou) zobrazeny v tabulce nejlepších hráčů. Po prvním zaslání dat obdržíte mailem heslo, s jehož pomocí si budete moci, na stránce k nahrávání dat, případně nahrávat data i sami!
Technické specifikace
Minimální konfigurace nutná ke spuštění hry:

- Procesor Intel Core 2 nebo lepší
- OS Windows XP/Vista/7/8/10/1
- DirectX 9.0c
- RAM minimálně 1 GB (pro win XP), pro Vista a výše min. 2 GB
- Místo na pevném disku cca 2 GB (platí pro základní instalaci QD s úvodními epizodami 1 - 22)
- Grafická karta s alespoň 1 GB GDDR3 pamětí a podporou Pixel Shader 2.0
- LCD monitor (doporučeno s nativním rozlišením 1920x1080 nebo 1920x1200)
- Zvuková karta (kodek) kompatibilní s DirectX

Upozornění! Pokud se rozhodnete hru odinstalovat, tak při odinstalaci se smažou všechny uživatelské účty a jejich data!© 2000-2024